За нас

За нас

Сдружението за устойчива градска околна среда (СУГОС) e юридическо лице с нестопанска цел с централа в гр. София и дейност в полза на своите членове. Основните цели на Сдружението са повишаване на общественото съзнание във връзка с концепцията за устойчиво развитие, както и насърчаване и подпомагане на въвеждането на принципите за устойчива градска околна среда в селищното развитие в България. СУГОС е учредено през 2011 г. Активните участници в организацията са професионалисти в селищната екология, опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, урбанизма и др.

В изпълнение на своите цели за подобряване на качеството на околната среда и осигуряване на икономическо и социално развитие на селищата в България, Сдружението сътрудничи с други НПО, общински администрации, бизнес организации и граждани.