Мисия и Визия

Мисия и Визия

Мисията на Сдружението за устойчива градска околна среда е да насърчава екологично отговорното развитие на градовете в България.

В изпълнение на своята мисия, Сдружението се ангажира да:

  • Допринася за внедряване на принципите за опазване на околната среда при планиране на селищното развитие;
  • Насърчава интердисциплинарния подход при решаване на редица проблеми на градската околна среда;
  • Насърчава устойчивото развитие като практика при управлението на селищните системи;
  • Съдейства за иновативни решения в градския дизайн.