06 Ное

Санди - през призмата на градското озеленяване и горското стопанство

Ураганът Санди удари източното крайбрежие на Северна Америка. Медиите успяха да отразят много кадри от САЩ и Канада. Много статии разгледаха зачестилите урагани по цял свят като следствие от климатичните промени. Няма съмнение, че ураганите са причинени от сложни комбинации на взаимосвързани метеорологични процеси. Убеден съм, че климатът се променя, но нито снимките и кадрите за "изкоренени" дървета, нито множеството статии, успяха да ме накарат да си кажа: "Да, видяхте ли доказателството за климатичните промени!" Не се убедих, защото липсваха научните факти, а повечето пишещи по темата не бяха климатолози. Очаквах доста по-сериозни научни статии, доказващи връзката между ураганите и климатичните промени. Смятам, че неклиматолозите трябва да се въздържаме от крайни изказвания по темата за климатичните промени, затова ще пиша за това, от което разбирам. Опитах се да намеря нещо научно в апокалиптичните снимки на изкоренени дървета в типично американските улици.

 Каква може да е причината голяма част от тези дървета така да се строполят на улицата като съборени пешки?

След кратко разглеждане, установих причината за тази апокалиптична картина. 

паднали дървета

Погледнете снимката по-горе. Това, което виждат повечето хора, е дърво, изкоренено от зловещ ураган. Установих, че това, което вижда един горски инженер, се различава драстично. Аз виждам грешка в уличното озеленяване. Погледнете кореновата  система на дървото! Тя е плитка и с неестествено малък обем. Това е типично за дървета, които се поливат в основата на стъблото, отглеждат се в разсадници до 15-20 годишна възраст и се използват в уличното озеленяване. Тези дървета не могат да образуват централен корен и обемът на кореновата система е далеч под оптималния за естествено растящите екземпляри. 

ENLARGE 01tree-on-car-summary-image

Всъщност това не е нов феномен. В горското стопанство съществуват термините ветровал, ветролом, снеговал и снеголом. Ветровалът и снеговалът причиняват поваляне на цели дървета вследствие на екстремални метеорологични условия. Ветроломът и снеголомът от друга страна представляват счупване на стъблото на дърветата под действието на екстремни метеорологични условия. Това са естествени процеси, които са добре проучени от горските инженери в продължение на много години. Всеки, интересувал се професионално от горите, е чувал за проблема на немските смърчови гори. Немските горски инженери преди години правят грешния избор да залесят огромни горски масиви с обикновен смърч (Picea abies). Резултатът днес е неустойчиви на биотични (болести и насекоми), абиотични (метеорологични) и антропогенни (предимно атмосферни замърсители) стресови фактори монокултурни масиви (не бих ги нарекъл гори), или т.нар. горски диклайн на европейските гори. Дали климатът е виновен? Просто погрешна човешка намеса.

Всеки, който иска да види снеговали и ветровали, може да посети Природен парк "Витоша" в нетуристическите му части, където има много добри примери на снеговали и ветровали на обикновен смърч. Обикновеният смърч образува плитка коренова система без централен корен и това го прави уязвим към сурови климатични условия. Разбира се, проблемът със смърча в Бистришко бранище не беше причинен единствено от естествени фактори, но това е тема на друга статия.

В крайна сметка без значение дали ураганите са причинени от нашето въздействие върху климата или не, ние сме длъжни да се основаваме на научни факти и безпогрешно да успеем да прогнозираме последствията от климатичните промени. Погрешното определяне на очакваните промени ще ни лиши от възможността да предприемем адекватни мерки за адаптация към новите условия. 

 

Влезте, за да коментирате