Управление на отпадъците - ASUE
Клошарите предизвикват различни реакции у всеки един от нас. Най-често са причина за недоволството на гражданите поради това, че обикалят с велосипеди, колички или каруци и събират всичко, което сметнат за ценно, от контейнерите за отпадъци, а след себе си често оставят хаос от извадени около контейнера отпадъци. Освен поради това, че допринасят за неестетичния вид на улиците, често причина за отрицателното отношение към клошарите е принадлежността на преобладаващата част от тях към ромското малцинство. Несъмнено клошарите са сериозен социален проблем, с който не съумяхме да се справим през последните години както на ниво държавнически решения, така и като гражданско…

Продължава...