Блог - ASUE

В последните дни и месеци градът ни е сериозен обект на дискусии и разработки, които трябваше да предначертаят развитието му през следващите години. Проведе се конкурс, който по същността си трябваше да даде професионални, свежи, иновативни и дръзки идеи за бъдещето на централната и най-представителна част на града. До каква степен това се получи, е един много спорен въпрос.

Продължава...

Градът като основен „субстрат“ на живот има ролята на възпитател, създаващ както полезни, така и не дотолкова полезни навици у обитателите си. Характерът на тези навици се определя от градоустройствените решения, които взимаме при планиране и дизайн на градската среда. Едно от най-важните предизвикателства в планирането на градовете е уреждането на транспортно-комуникационните връзки. Добрата практика изисква придвижването на хората да се случва по възможно най-бързия, лесен, евтин и природосъобразен начин. Факт е обаче, че транспортът се оказва един от най-сериозните проблеми на големите градове в световен мащаб, като и градовете в България не правят изключение.

Продължава...

Това е въпрос, който вълнува много практици. Въпрос, чиито отговор не може да бъде универсален, но Риджърд Роджърс се е опитал да представи устойчивият град чрез описателни художествени изречения, които искам да споделя. 

Устойчивият град е:

Продължава...