Начало - ASUE
Начало

 

"Не можем да решим проблемите със същия тип мислене, който сме използвали при създаването им"

 

Алберт Айнщайн

 

 

 

Сдружението за устойчива градска околна среда е основано от еколози и урбанисти, които вярват, че правилното управление на градската околна среда е ключът към решаване на редица икономически, социални и екологични проблеми. Ние смятаме, че в управлението на градската околна среда трябва да се прилага мултидисциплинарният подход - той разглежда проблемите като възможности за подобряване и развитие и взима под внимание мнението на всички заинтересовани страни.

Ние осъзнаваме, че създаването на устойчиво бъдеще изисква целенасочено мислене, систематизирана организация и адекватни действия. Затова сме готови да отговорим на това предизвикателство, като съчетаем силата на аналитичния подход с отдаденост, за да развием решения, повишаващи качеството ни на живот и същевременно гарантиращи устойчивостта на околната среда.   

Нашите членове са професионалисти в устройственото планиране и опазването на околната среда, с практически опит в научни структури, частни фирми и държавни институции.

Сдружението за устойчива градска околна среда (СУГОС) работи в полза на членовете си, като има мисията да насърчава екологично отговорното развитие на градовете в България.

Блог